Om oss

Shanta idrottsföreningen vill uppmärksamma Sveriges nationaldag och skapa en återkommande festival och tradition i Rinkeby. Tanken är att erbjuda en mötesplats för de boende i området där också tillfälliga besökare ska känna sig välkomna. Programmet ska vara varierat med inslag av både underhållning och allvar. Olika framträdanden ska avlösa varandra; musik, dans, flagghissning, poesi, frågesport, tal mm.
Ambitionen är att skapa ett program där vi erbjuder lokala artister att medverka såväl som lite mer kända artister för att därmed kunna locka fler besökare.
Genom att lyfta upp lokala talanger kan vi bidra till positiva förebilder för de boende i området och nyansera den delvis negativa bild som media ofta visar upp. Utöver en variation av underhållning kommer vi också bjuda in politiker till nationaldagsscenen.
Runt torget kommer lokala föreningar, organisationer, myndigheter med flera att presentera sin verksamhet i olika tält. Och det kommer naturligtvis att serveras mat, fika och dryck under hela dagen.
En folkfest för alla åldrar helt enkelt!