sdfdsf

Kompetensdagen 2020


Kompetensdagen är inställd, med omedelbar verkan, i enlighet med Folkhälsomyndigheten rekommendationer.
Beslutet är taget efter noga övervägande i syfte att minska smittspridningen av Corona viruset.
Hälsan och säkerheten är högsta prioritet för våra utställare och besökare inför eventet.
Vi uppdaterar informationen så fort vi vet mer!

suleman

Kompetensdagen 2020

Kompetensdagen den 19 mars 2020

Kl. 13.00 – 17.00
i Rinkeby Ungdomens Hus

“Mötesplats för ” Inspiration, Utbildning, Arbete och Företagande!

Vi kan inte annat än att säga att det blev succé 5.6.2019 med 14 utställare och 290 besökare.
Upptäck dina möjligheter!

Möt företagare, representanter ifrån Arbetsförmedlingen, yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, men också förebilder.
Utställningar, möten, musik och föreläsningar.

Välkommen!

Syfte:

Syftet med Kompetensdagen är unga vuxna ska få möjligheten att bli erbjuden arbete till på plats.

Nu har ni tillfälle att vara med och göra skillnad på riktigt. Ni som bjuds in får möjlighet att träffa rätt kompetens

för er verksamhet och samtidigt möta arbetskraft som ni i vanliga fall kanske inte får lära känna.

Mål:

Målet är att etablera en återkommande Kompetensdagen där boende på Järva fältet får möjlighet att träffa representanter från arbetsgivare,
utbildningsväsendet samt förebilder från privat och offentlig sektor. Som i hög grad matchar er arbetsgivare med deltagare som bjuds in.
Därför fokuserar vi att bjuda in ungdomar från 16 år och uppåt som t.ex. söker första jobb och får chansen att ta ett kliv in på arbetsmarknaden
sul

Kompetensdagen 2019

Kompetensdagen den 5 juni 2019

Kl. 13.00 – 18.00
i Rinkeby Ungdomens Hus

Mötesplats för “Inspiration, Utbildning och Arbete!

Upptäck dina möjligheter!
Möt företagare, representanter ifrån Arbetsförmedlingen, yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, men också förebilder.
Utställningar, möten, musik och föreläsningar.

Välkommen!

Syfte:

Tema: Jobb och studier, erfarenhet för framtida kompetensförsörjning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, vägledning
Utställare, Föreläsningar och Presentationer, framtidsspaning (Quiz) Digitaltjänster
Möjligheter/ Utmaningar i Järva
Vidare koppling till den stora dagen 6 juni (vilka utställare är med både dagarna?)
Aktuell forskning som visar vinsterna med subventionerade anställningar, urbanisering, demografin mm

Mål:

Målet är att etablera en återkommande
Kompetensdag där boende på Järvafältet får
möjlighet att träffa representanter från
arbetsgivare, utbildningsväsendet samt
förebilder från privat och offentlig sektor.
Kompetensdagen_Rinkeby_5juni2019