Kompetensdagen

Kompetensdagen den 5 juni 2019

Kl. 13.00 – 18.00
i Rinkeby Ungdomens Hus

Mötesplats för “Inspiration, Utbildning och Arbete!

Upptäck dina möjligheter!
Möt företagare, representanter ifrån Arbetsförmedlingen, yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, men också förebilder.
Utställningar, möten, musik och föreläsningar.

Välkommen!

Syfte:

Tema: Jobb och studier, erfarenhet för framtida kompetensförsörjning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, vägledning
Utställare, Föreläsningar och Presentationer, framtidsspaning (Quiz) Digitaltjänster
Möjligheter/ Utmaningar i Järva
Vidare koppling till den stora dagen 6 juni (vilka utställare är med både dagarna?)
Aktuell forskning som visar vinsterna med subventionerade anställningar, urbanisering, demografin mm

Mål:

Målet är att etablera en återkommande
Kompetensdag där boende på Järvafältet får
möjlighet att träffa representanter från
arbetsgivare, utbildningsväsendet samt
förebilder från privat och offentlig sektor.
Kompetensdagen_Rinkeby_5juni2019